Samenwerking met Impact Centre Erasmus

We zijn trots te mogen aankondigen dat we een samenwerking zijn aangegaan met het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij gaan de impact van de Braenworks Academy meten!

Marjelle Vermeulen, PhD onderzoeker: “Het is uniek dat de Braenworks Academy zich inzet om de impact van creatieve ambities op de creatieven inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Zij proberen dit door het vergroten van de ondernemersvaardigheden en het verdienvermogen van de creatieven. Wijzijn heel benieuwd naar de inzichten die dit oplevert over de doelgroep en of dit lesprogramma daadwerkelijk kan bijdragen aan een gezondere creatieve sector”.

 

Alle studenten hebben meegedaan aan de zgn ‘nulmeting’ door voordat zij aan de Braenworks Academy begonnen antwoord te geven op allerlei vragen rondom hun huidige kennis en skills op gebied van ondernemerschap. Na het volgen van de 7 lesmodules op de Braenworks Academy vullen zij de vragenlijst opnieuw in, en een half jaar daarna nogmaals. Ook worden er diverse diepte interviews gehouden met studenten tijdens het leerprogramma. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling die de studenten doormaken ten opzichte van de controlegroep, die niet meedoet aan de Academy.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!