Eerste resultaten Braenworks Academy Impact Onderzoek veelbelovend

Impactonderzoek Braenworks Academy

Braenworks Academy en Impact Centre Erasmus (ICE) werken samen om de impact te meten van de eerste business school voor creatieve makers. De ambitie is om een ultiem lesprogramma te bieden aan creatieve makers om hen te sterken in hun ondernemerschap, zodat zij hun verdienvermogen vergroten.

Onderzoeksopzet

In 2018 hebben 26 creatieve makers (artiesten, muzikanten, dansers, fotografen, ontwerpers, etc.) het volledige leertraject gevolgd dat bestaat uit 7 modules, 28 klassikale lessen, 7 workshops, e-learning en coaching. Zij vormen de onderzoekspopulatie van dit onderzoek waarin vragen centraal staan als: Zijn de persoonlijke en ondernemersvaardigheden van de alumni verbeterd? Zijn zij beter in staat om inkomsten te genereren met hun creatieve business? Er is een meting gedaan voor de start van de opleiding (T0), direct na afloop van de opleiding (T1) en momenteel, een half jaar na het afronden van de opleiding, wordt tevens data verzameld (T2)  om de langere termijn effecten te onderzoeken.

Conclusie na T1 meting

We zien al veel positieve ontwikkelingen in de (tussentijdse) analyse van de onderzoekspopulatie, met enkele mooie resultaten zoals een significante positieve  ontwikkeling van een aantal cruciale ondernemerschap skills. Een deel van de resultaten is nog niet significant gebleken. Mogelijk kan het uitblijven van significantie verklaard worden door het beperkte aantal respondenten (38 deelnemers, waarvan 26 de eindstreep van de opleiding hebben behaald). We blijven reëel en weten op basis van deze kleine onderzoekspopulatie nog onvoldoende zeker of de resultaten zijn toe te kennen aan ons lesprogramma, maar veelbelovend zijn ze wel, en zo vormen ze een prachtige basis voor vervolgonderzoek.

Maatschappelijke relevantie van dit impactonderzoek

De creatieve sector is een van de snelst groeiende sectoren, echter met de slechtste arbeidsmarktpositie voor de motoren achter deze groei; de creatieve makers. Het aantal ZZPers groeit harder dan in andere sectoren en het aantal WW uitkeringen is twee keer zo hoog als gemiddeld. Het gemiddeld jaarinkomen van creatieve makers is het laagst t.o.v. ZZPers in andere sectoren. Creatieven zien te weinig terug van de waardecreatie die de sector realiseert door oneerlijke exploitatie van hun intellectueel eigendom door derden. Braenworks schreef hier het #CreativeRevolution manifest voor dat creatieve makers oproept meer eigenaarschap te nemen over hun creativiteit.